Klub Sportowy UZNAM Świnoujście

http://www.ksuznam.pl · klub@ksuznam.pl

grupa

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych;
Klub Sportowy „Uznam" Świnoujście z siedzibą przy ul. B. Września 32C/5, 72-600 Świnoujście (mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest; 
Małgorzata Jędrzycka Tel: 602 466 059 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. Cele i podstawy przetwarzania;
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu promocji Klubu.

IV. Prawo do sprzeciwu;
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V. Prawo do cofnięcia zgody;
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VI. Okres przechowywania danych;
Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:
• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
• statystycznych i archiwizacyjnych w tym publikacji wyników imprezy.
• Twoje dane osobowe mogą być przechowywane w następujących wersjach:
– w wersji drukowanej (podpisane formularze przystąpienia do Klubu): maksymalnie do dnia wystąpienia z Klubu,
– w wersji elektronicznej: maksymalnie do dnia Rozwiązania Klubu.

VII. Odbiorcy danych;
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:
• podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników serwisów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, dostarczają usługi przechowywania danych,
• osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
• podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
• innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej
• możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą;
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych;
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zapisania się i reprezentowania KS Uznam Świnoujście.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym swojego wizerunku, w celu promocji Klubu.

© 2014 Klub Sportowy UZNAM · Wszelkie prawa zastrzeżone