Patronat Honorowy

GeblewiczO1
logomarszaekgoblewicz
ZMURKIEWICZ
Prezydent Świnoujścia
Janusz Żmurkiweicz
 
Burmistrz Wolina
Ewa Grzybowska
Burmistrzstepnica
Burmistrz M. i G. Stepnica
Andrzej Wyganowski
 
Wójt Gminy
Ustronie Morskie
Bernadeta Borkowska
JaworskiEdward
Burmistrz M. i G. Witnica
Dariusz Jaworski
 
   

Współorganizatorzy 

logoOSIR mirosawiec
   

Partnerzy i Sponsorzy

Prinzwear
1008
swinoujscie logo
logo
interferie pomzach
magdruk
terminalpromowyswinoujscie
fg TUBES11
EkoKapio colorcopy
slowianin biegacze
kawa1 parkrunwinoujcie
HerbWolina okgmWolin
krgryfland Karnice
UstronieMorskie stacjapaliwpb
gminadarowo logosawno
herbpolanw logopokis
merkury OKMirosawiec
KTRVoyager Witnicaa
mdkwitnica serwisrowerowy
restauracjapiwosz logoGryfino
gryfusszczecin stepnica

Patronat Medialny

tvswin

twojeradio
ewyspiarzeu1  

Puchar Polski Ultra  

PPUltra2
 
PW2017
PieknyZachd
ptj19
TdPM

Klub Sportowy UZNAM Świnoujście

http://www.ksuznam.pl · klub@ksuznam.pl

grupa

WUCA

REGULAMIN* ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO

„Tour De PoMorze 700 km Non Stop”

wokół województwa Zachodniopomorskiego

1. ORGANIZATOR;

 • KS UZNAM Świnoujście.

2. KOMITET ORGANIZACYJNY;

 • Komandor - Cezary Dobrochowski,
 • Sędzia główny - Robert Janik,
 • Kierownik Trasy - Robert Dobrochowski,
 • Kierownik DPK 1 - Małgorzata Jędrzycka,
 • Kierownik DPK 2 - Marta Pniewska,
 • Kierownik startu i mety - Robert Janik,

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU;

 • Ultramaraton odbędzie się w dniach 26 - 29.07.2019,
 • Start Honorowy na terenie miasta Świnoujścia - Interferie Hotel Medical SPA Świnoujście,
 • Start ostry - Prom BIELIK godz. 0800,
 • Meta przy przystani promów Bielik (miejsce startu).

26.07.2019 (piątek)

 • godz. 1000-1630 - rejestracja zawodników w biurze Ultramaratonu, Interferie Hotel Medical SPA Świnoujście,
 • godz. 1650-1730 - odprawa techniczna,
 • godz. 1750 - Podpisywanie listy startowej,
 • godz. 1800 - start honorowy zawodników (ok 5 km).

27.07.2019 (sobota)

 • od godz. 0700 - pakowanie bagaży przeznaczonych na przepak i DPK (przed rampą promu BIELIK),
 • od godz. 0730 - każdy z zawodników zobowiązany jest o zgłoszenie się na starcie ostrym minimum 20 minut wcześniej – celem montażu urządzeń GPS do rowerów, sprawdzenie oznakowania rowerów (tylna część promu BIELIK),
 • godz. 0800 - 1000 - start ostry (przednia część promu BIELIK).

29.07.2019 (poniedziałek)

 • godz. 1000 - zamknięcie Ultramaratonu, (limit czasu przejazdu 50 godzin),
 • godz. 1400 - wręczenie medali, uroczyste zakończenie.

4. BAZA ULTRAMARATONU;

 • Przed startem – Interferie Hotel Medical SPA Świnoujście, W czasie Ultramaratonu – punkt Startu, po zamknięciu mety – Interferie Hotel Medical SPA Świnoujście,
 • Noclegi przed startem i na mecie uczestnicy rezerwują we własnym zakresie.
 • Propozycje miejsc noclegowych w Świnoujściu;
1. Schronisko turystyczne,
2. Camping PTTK.

5. CEL ULTRAMARATONU;

 • Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce,
 • Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości minimum 700 km,
 • Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników,
 • Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń,
 • Zdobycie kwalifikacji do Ultramaratonu Bałtyk – Bieszczady TOUR 2020.

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW;

 • Ultramaraton liczy minimum 700 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej,
 • Start Honorowy odbędzie 26.07.2019 o godz.1800 miejsce w trakcie ustalania (bezpośrednio po odprawie technicznej),
 • Start ostry z promu BIELIK,
 • Grupy Startowe – 6 osób co 5 minut, jako pierwsi kategoria OPEN następnie startują indywidualnie w kategorii SOLO – 6 osób co 5 minut – po przejechaniu ronda w Łunowie każdy jedzie sam (w odległości minimum 100 m od innego kolarza),
 • Zawodnicy kat. SOLO zobowiązani są do zachowania odstępu 100m do poprzedzającego zawodnika, lub zawodników w kat. OPEN.
 • Zawodnik kat. OPEN zobowiązany jest do zachowania odstępu 100m do poprzedzającego zawodnika kat. SOLO,
 • Każdego zawodnika obowiązuje limit 50 godzin,
 • Czasy zamknięcia PK zostaną opublikowane po 15.07.2019 Limit czasu na PK i DPK oznacza wyłącznie czas przebywania na nich obsługi technicznej. Po zamknięciu PK zawodnik jest zobowiązany do udokumentowania pobytu na w/w PK,
 • Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę powiadamiają o tym fakcie Organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna,
 • Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają podczas rejestracji,
 • Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować jazdę od miejsca w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Ultramaratonu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
 • Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Ultramaratonu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia,
 • Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego (jeśli takowy na PK będzie),
  1. Na 1 DPK dodatkowo zorganizowany będzie – PRZEPAK,
  2. Na 2 DPK uczestnik otrzyma gorący posiłek oraz (miejsce odpoczynku, wymycia się, itp.),

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE;

 • Ultramaraton Kolarski przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.
 • Warunkiem dopuszczenia do startu jest:

1. ukończone w dniu startu 23 lata,
2. złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność,
3. podpisanie zgody na przeprowadzenie badań antydopingowych po ukończeniu Ultramaratonu. Sposób przeprowadzenia kontroli zostanie określony w specjalnym komunikacie.
4. posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas Ultramaratonu,
5. zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich wystawionych przez lekarza ogólnego lub sportowego,

 • Obowiązkowe wyposażenie:

1. Kask sztywny (w czasie jazdy zapięty na głowie),
2. Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone),
3. W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone, może być migające).
4. Dowód osobisty,
5. Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu).

8. NAGRODY I ŚWIADCZENIA;
W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

1. wsparcie żywnościowe na PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem),
2. wsparcie żywnościowe na 1 DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku),
3. ciepły posiłek na mecie,
4. bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części),
5. mapę trasy w formie papierowej,
6. każdy zawodnik, który ukończy Ultramaraton otrzyma pamiątkową koszulkę kolarską z imieniem i nazwiskiem oraz czasem pokonania Ultramaratonu,
7. imienny pamiątkowy medal z czasem przejazdu,
8. zawodnicy którzy z różnych przyczyn zmuszeni będą zakończyć jazdę i pokonają dystans do PK 8 Witnica (516 km) otrzymają pamiątkowy medal udziału w Ultramaratonie,
9. numery startowe na: rower, przepaki oraz odblaskowy mocowany na plecach zawodnika,
10. ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie.
11. upominki od sponsorów,
12. 2 torby na rzeczy dostępne na przepakach.

9. KARY;
Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku, KLIK

10. WPISOWE I ZGŁOSZENIA;

• Zgłoszenie należy dokonać przez wypełnienie i przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wszystkich danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie internetowej Ultramaratonu w dziale ZAPISY.
• Rejestracja zgłoszenia w ciągu do 14 dni od wysłania zgłoszenia z wpłatą w wysokości 50 zł (W przypadku nie wniesienia opłaty rejestracyjnej w tym terminie zgłoszenie zostanie wykreślone z listy zgłoszeń. Opłata rejestracyjna nie jest opłatą startową i nie podlega zwrotowi).
• termin wpłaty opłaty startowej;
opłata obowiązująca do 30 maja 2019 = 400 zł
po 30 maja 2019 = 500 zł
• opłatę rejestracyjną i startową prosimy wpłacać na konto:
K.S. UZNAM Świnoujście ul. Boh. Września 32c/5, 72-600 Świnoujście
CA 51 1940 1076 3161 3576 0000 0000 z dopiskiem "700 - imię i nazwisko",

• W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie do dn. 30.06.2019 zwracamy pełna kwotę wpisowego pomniejszając o koszt przelewu. Po terminie 30.06.2019, wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

Lista zgłoszonych zostanie zamknięta po wpłaceniu pełnej opłaty startowej przez 200 uczestników – limit uczestników = 200 osób.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE;

 • Ultramaraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie,
 • Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych,
 • Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach,
 • Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy, Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika,
 • Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu,
 • Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,
 • Uczestnik Ultramaratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO"). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania,
 • Organizator Ultramaratonu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu,
 • Uczestników Ultramaratonu bezwzględnie obowiązują wszystkie zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym,
 • Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

12. INFORMACJE DODATKOWE;
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Czarka Dobrochowskiego tel. 667112219 lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

* regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom,
* trasa będzie zbliżona do tej z roku 2017 = ostateczna wersja trasy i rozmieszczenie PK będzie gotowa do końca maja 2019

 

© 2014 Klub Sportowy UZNAM · Wszelkie prawa zastrzeżone